Yazıcı Fotokopi Kiralama

Yazıcı Fotokopi Kiralama

Fotokopi ve Yazıcı Kiralama

Renkli Lazer Yazıcı Kiralama

Renkli A-3 Fotokopi Makinesi Kiralama

Fotokopi, Yazıcı, Toner ve Kartuş derdine son noktayı koyuyoruz.

Kiralama işi, hem fotokopi hem de yazıcıları kapsadığından, Müşteri kullanmak istediği cihazı karşılıklı belirleyerek anlaşma süresi 2 yıl ila 5 yıl arasında değişiklik gösteren sabit ücretli anlaşma biçimidir. Bu anlaşma ile Müşteriden geriye her hangi bir ücret talep edilmez vede alınacak ücret anlaşma tarihi bitene kadar sabitlenmektedir.

Kiralama İşinde;

 • Sarf Malzemeler (toner, drum, developer vs.)

 • Yedek Parça

 • Yerinde Servis

 • Yıllık Bakım Anlaşması

 • Makine Yenileme

Sabit aylık ücret anlaşması ile, ayrıca bir ücret alınmadan sunulur.

Yapılan anlaşmayı müteakip her ayın sonunda, yapılan anlaşma karşılığı hizmet bedeli olarak fatura edilir.

Sayfabaşı anlaşma ile;

 • RB Teknoloji, uzmanlarının ücretsiz danışmanlığına sahip olunur

 • Dokümantasyon giderleri kontrol altına alınır

 • Ödeme ve bütçeleme bazında finansal rahatlık kazanılır

 • Sürpriz maliyetler ile karşılaşılmaz

 • Satınalma ekipleri, sarf malzeme satınalma, stoklama, takip ve kontrol için iş gücü ve zaman harcamak zorunda kalmaz

 • Bilgi İşlem ekibinin yükü azalır