Fotokopi Yazıcı Kiralama

Fotokopi Yazıcı Kiralama

Renkli Fotokopi ve  Renkli Yazıcı Kiralama

Fotokopi, Yazıcı, Toner ve Kartuş derdine son noktayı koyuyoruz.

Kiralama işi, hem fotokopi hem de yazıcıları kapsadığından, Müşteri kullanmak istediği cihazı karşılıklı belirleyerek anlaşma süresi 2 yıl ila 5 yıl arasında değişiklik gösteren sabit ücretli anlaşma biçimidir. Bu anlaşma ile Müşteriden geriye her hangi bir ücret talep edilmez vede alınacak ücret anlaşma tarihi bitene kadar sabitlenmektedir.

Kiralama İşinde;

 • Sarf Malzemeler (toner, drum, developer vs.)

 • Yedek Parça

 • Yerinde Servis

 • Yıllık Bakım Anlaşması

 • Makine Yenileme

Sabit aylık ücret anlaşması ile, ayrıca bir ücret alınmadan sunulur.

Yapılan anlaşmayı müteakip her ayın sonunda, yapılan anlaşma karşılığı hizmet bedeli olarak fatura edilir.

Sayfabaşı anlaşma ile;

 • RB Teknoloji, uzmanlarının ücretsiz danışmanlığına sahip olunur

 • Dokümantasyon giderleri kontrol altına alınır

 • Ödeme ve bütçeleme bazında finansal rahatlık kazanılır

 • Sürpriz maliyetler ile karşılaşılmaz

 • Satınalma ekipleri, sarf malzeme satınalma, stoklama, takip ve kontrol için iş gücü ve zaman harcamak zorunda kalmaz

 • Bilgi İşlem ekibinin yükü azalır